Ezoteryka jest określeniem bardzo ogólnym i wieloznacznym. Pojmuje się jednak pod tym słowem całą masę rzeczy, które, nie wiedzieć czemu, utożsamia się z Huną a Hunę postrzega się bardzo często jako jedną ze szkół czy jeden z systemów ezoteryki.

Bardzo źle wpływa to na wizerunek tej wiedzy jako czegoś, co może być, i co powinno być praktykowane jako rzemiosło.

Rzemiosło to wiedza techniczna, a ezoteryka jest zlepkiem różnych aspektów, przekonań, metod i technik oraz nie wiadomo czego jeszcze.

Fakt, że pewne twierdzenia Huny wykraczają poza tzw. zdrowy rozsądek, czyli nie są zgodne z doświadczeniem większości ludzi. Dociera się do nich przez trening i rozwój. Trening ten i rozwój jednak nie wymagają wiary i przyjmowania bez doświadczenia jakiejkolwiek wizji rzeczywistości.

Rozwój w Hunie, dokonywany tak dla potrzeb własnych, jak dla potrzeb Klientów nie wiąże się z potrzebą modlitw i kontaktów z istotami wyższymi. Nie komunikujemy się w Hunie z duchami, nie przepędzamy demonów, czyli nie stosujemy egzorcyzmów.

Trzymamy się i korzystamy ze swojego zwykłego doświadczenia, tyle że rozszerzamy je o pewne właściwości i umiejętności. Nie stajemy się jednak żadnymi ezoterykami, jako uzdrowiciele i praktycy. Nasza wiedza jest techniczna a nie spirytystyczna.