Huna i każda inna metoda uzdrawiania powinny być przyswojone. Znaczy to, że stają się Twoje, nie są obce.

Bywa, że robimy coś bez przyswojenia czegoś. Skutek powtarzania takiej czynności to wyobcowanie.

Wszystko, co robimy pod wpływem autorytetu alienuje nas. Nakaz nie jest właściwą osobie ludzkiej, autonomicznej pod kątem poznania i działania, motywacją. Robienie czegoś z bojaźnią i drżeniem nie stanowi sposobu na przyswojenie tego.

Ważne jest czy to, co robisz nie zakłóca Twojego normalnego trybu funkcjonowania. Czy nie wprowadza zaburzeń.

Bywa, że pod wpływem autorytetu można długo czymś się zajmować, jakąś praktyką, i zaślepienie sprawi, że nie uświadomimy sobie nawet szkód, jakie sobie czy innym wyrządzamy.

Wszelki fanatyzm płynie ze strachu, z bojaźni i drżenia, i popadają w niego rozliczni ludzie zainteresowani Huną, psychotroniką, uzdrawianiem.

Przyswoić coś to czuć się z tym dobrze i spełniać się poprzez to, a to oznacza radość i pewność, a nie bojaźń.

Poza tym wiedza taka, jak Huna jest zawsze spersonalizowana. Poznajesz ją na przykładzie nauczyciela. Jeśli czujesz się przy nim źle, wyobcowany, zdominowany przez jego osobowość to i rzeczy, których Cię nauczy będziesz wykorzystywał w tym duchu.

Stan wewnętrzny jest istotniejszy w Hunie, psychotronice niż zewnętrzny. Dlatego pytanie o to, czy metoda, którą się posługujesz i szkoła, z której korzystasz powoduje wyobcowanie, czy nie jest tak kluczowe.

Pracując nie możesz myśleć o tradycjach i czymś na zewnątrz Ciebie. Musisz czerpać moc z wnętrza, dlatego musisz być skupiony w środku.

Stan wyobcowania i uzależnienia od autorytetu powoduje skutek odwrotny. Odrywasz uwagę od swojego ja i odcinasz się od tego, co Huna nazywa “mana”.

Twoje preferencje, upodobania, gusta mają istotne znaczenie dla praktyki uzdrawiania. Metod jest wiele, ale ludzie są różni, różnie utalentowani i uwarunkowani.

To, co sprawdza się w przypadku jednej osoby, niekoniecznie będzie efektywne dla drugiej.

I nie zmienia to faktu, że każda metoda musi być poprawna, że nie ma tu miejsca na oderwaną od realiów twórczość.

Na przysłowiowy szczyt góry może prowadzić wiele ścieżek i podobne rezultaty można osiągnąć różnymi sposobami, lecz każda z nich musi być odpowiednia warunkom góry i kondycji turystów.