Świadomy Obserwator a zjawiska umysłowe

Bywa, że czujemy się wewnętrznie zagubieni. Ze stanu wewnętrznego zagubienia wynika stan zagubienia zewnętrznego. Kiedy prześladują Cię myśli, które wzbudzają określone emocje, Twoje ciało reaguje a Ty sam poznajesz i działasz w sposób uwarunkowany.

Nie czujesz się wolny i niezależny. Masz wrażenie, że znajdujesz się pod nieustanną presją.

Świadomy Obserwator to metoda, która pozwoli Ci zdystansować się do własnych myśli. W niej niczego nie odrzucasz - obserwujesz i zapamiętujesz. Nie stwarzasz żadnej postawy "za" lub "przeciw".

To właśnie nasze skrajne postawy powodują, że myśli są raz takie, a raz odwrotne. Tak naprawdę nie musimy z nimi robić nic. Uważność sama uzdrawia i porządkuje to, co dzieje się w umyśle.

Przestajesz oceniać, analizować, interpretować, dlatego pozbywasz się stresu mentalnego. W uwadze przejawiają się pozytywne właściwości Twojej jaźni, jak radość, spokój, miłość, błogość.