Nie ma człowieka na tym świecie, który nie popełnia błędów. Być może można wykluczyć osoby skrajnie chore, tzw. ludzi-warzywka i niemowlęta, ale każdy, kto w sposób świadomy i wolny działa, myli się.

Skłonnością wielu osób, które zaczynają zajmować się ezoteryką, rozwojem osobistym, medytacją staje się to, że unikają kontaktów ze światem realnym. We własnych oczach awansowali, przede wszystkim moralnie. Wybili się nad szary tłum, opanowany przez ignorancję, niskie emocje i skłonności.

Każdy z nas zna uczucie i stan fizjologiczny zmęczenia. Wykonując intensywną pracę, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni lub która wykracza poza możliwości organizmu i psychiki, popadamy w stan wyczerpania.