Szamanizm to nie kult przyrody

Wiem dlaczego ludzie kojarzą szamanizm z kultem przyrody. Z tego samego powodu, co kung-fu kojarzy się ze zdolnościami akrobatycznymi. Przyczyną jest pranie mózgu, jakie zafundowały nam amerykańskie wytwórnie filmowe.

Typowy szaman to Indianin, mieszkający w chatce na poboczu, zajęty grzebaniem w ziemi i poszukiwaniem ziółek albo omenów. Podobnie wzorcowy mistrz chińskich sztuk walki skacze na trzy metry, robi szpagat w każdą możliwą stronę i kopie nogami tak wysoko, że księżyc powinien obawiać się o swoje bezpieczeństwo.

To wszystko filmowe brednie. Niestety, mass kultura przepaja nas tak dalece, że nawet nie widzimy różnicy pomiędzy nią a rzeczywistym światem.

Szamanizm nie jest kultem przyrody ani naturalizmem. W szamanizmie wykraczamy poza formy i naturalne, i kulturowe. Używamy symboli, wzorców, które mogą być czerpane z tego, co nazywamy przyrodą, ale nie muszą. Wszystko zależy od metody, konwencji, pomysłowości i umiejętności szamana.

Owszem, kontakt z ziemią, wodą, ogniem, powietrzem i przestrzenią jest istotny i każdy powinien mieć świetną relację z roślinami, zwierzętami, jak i z innymi ludźmi. Źródło mocy, jednak, bije wewnątrz. Głosi o tym nawet Huna - cała moc pochodzi z wnętrza. A wnętrze to nie zewnętrze, leży poza światem zjawisk.

Szamanizmowi bliżej do psychotroniki, niż do czegokolwiek innego. Chcąc dobrze zrozumieć i uprawiać szamanizm najlepiej zrobisz, kiedy zapiszesz się do jakiejś szkoły psychotronicznej, jeżeli nie masz kompletnej szkoły szamanizmu w swoim zasięgu.

Szamanizm to czakry, kanały energii, ciało bioplazmatyczne, ciało astralne, kładzenie rąk i przekaz prany, a nie jakieś dziwne rytuały, zakładanie masek zwierząt nie wiadomo po co, granie na bębnach i przywoływanie duchów żywiołów, których nikt z przywołujących nigdy nie widział.

Szamanizm to poruszanie się w obszarze doświadczenia - obserwacji i opisu. Używa on, tym samym, metody naukowej. Jeśli czegoś nie da się obejrzeć i opisać, jest bezużyteczne. Nie ma dla tego miejsca w sztuce uzdrawiania, a obecność tego czegoś powoduje tylko zamęt i niezdrowo żywi fantazję.

Używamy metody naukowej, ale wykraczamy poza samą naukę, bo szamanizm to sztuka. Jest to, poza tym, sztuka dość osobliwa, gdzie pracujemy nad uzdrawianiem, i to uzdrawianiem nie tylko relacji jaźni do ciała, ale i jaźni do pieniędzy, partnera i w ogóle kwestii związku, do bliskich i dalszych towarzyszy i do tzw. aspektów duchowych, rozumianych nie religijnie, ale jako, przede wszystkim, zalety moralne i cechy charakteru. Huna wymienia ich siedem: świadomość, wolność, skupienie, wytrwałość, miłość, pewność, elastyczność.

Mam taką radę: jeśli chcesz wiedzieć czym naprawdę jest szamanizm, poznaj Hunę.